info@dr-bach.bg 0882 105 342

Спешна помощ

В случаи на паника и страх предизвикани от стресовите ситуации в ежедневието (емоционален шок, неочаквани кризисни ситуации и др.) уникалната комбинация на Д-р Бах "Спешна помощ", известна също и като Рескю (Rescue) действа бързо и ефикасно, възвръща незабавно комфорта, облекчава болката, дава сила.